Fundusz kościelny - Kościół, wiara - Quo vadis polski Kościele?

Fundusz kościelny - Kościół, wiara - Quo vadis polski Kościele?Przez kilkanaście lat słyszeliśmy o konieczności oddania majątku polskiemu Kościołowi. Teza jak słuszna, pod warunkiem, że odbywałaby się w sposób przejrzysty, nie naruszający interesów osób trzecich. Z tym bywało różnie, ale majątek został oddany. Nasuwa się więc pytanie - co z Funduszem Kościelnym. Skoro miał on być rekompensatą za zabrany majątek, to dlaczego po oddaniu majątku wciąż Fundusz Kościelny istnieje? Ja tego nie rozumiem, może ktoś potrafi to wyjaśnić?

 

Fundusz kościelny - Kościół, wiara - Quo vadis polski Kościele?

Z punktu widzenia katolika- chrześijanina, uważam, że datki przekazywane przez wiernych podczas mszy i różnych okoliczności (chrzty, śluby, pogrzeby i wiele innych), powinny posłużyć do utrzymania księży. W moim odczuciu obecnie kościół - odsunął się od wiernych, żyje jakby w nieco innym świecie. Nie dość, że podburza wiernych, np. dając wskazówki w dni wyborów co do tego na kogo głosować (a przecież jest to łamanie prawa), to nie ma motywacji, aby swoim postępowaniem pełnym miłości, wiary i pokory przyciągać wiernych do kościołów. Jestem przekonany, że przy innym niż obecnie postępowaniu wielu księży, wierni nie tylko, że uczestniczyli by liczniej we mszach świętych, to zapewne z większą ochotą dawaliby "na ofiarę" podczas mszy świętych. Niestety obecnie dzieje się (w znanych mi parafiach) raczej odwrotnie, tzn. podczas swoje postępowanie księża niejednokrotnie zniechęcają do siebie i Kościoła. Boli mnie to tym bardziej, że jestem osobą głęboko wierzącą w Boga, choć z drugiej strony coraz mi jest trudniej zaakceptować sposób postępowania przedstawicieli Kościoła. Sposób postępowania przedstawicieli Kościoła jest tym bardziej dziwny, że co najmniej trzech wielkich Polaków i księży Kościoła Katolickiego nawoływało raczej do pokory i do tego, aby Polak ręki na Polaka nie podnosił, mam na myśli: papieża Jana Pawła II i kardynałów:  Wyszyńskiego i Glempa.

Mając na względzie dobro wiary naszych przodków zadaję pytanie: "Quo vadis polski Kościele"?

Zobacz w bocznym menu podobny artykuł do: Fundusz kościelny - Kościół, wiara - Quo vadis polski Kościele?

Grupa: 
Not a group

Struś Inteligent o związkowcach i politykach

Struś Inteligent o związkowcach i politykach poswojsku.com.pl oraz na naszym kanale: youtube.com/user/poswojsku/videos
 

Prezes Jarek zaginął- humor Okiem Strusia

Struś Inteligent o Prezesie Jarku poswojsku.com.pl oraz na naszym kanale: youtube.com/user/poswojsku/videos